Wat is discriminatie

Als we gaan praten over discriminatie, zullen we een heel breed gebied intreden. Iedereen kan wel gediscrimineerd worden of zich zo voelen. Discriminatie betekend dat er onterecht een verschil wordt gemaakt tussen de behandelingen van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur. Een hele rij van verschillende discriminatie dus.

Discriminatie over afkomst
Het maken van onderscheidt tussen verschillende mensen hoeft niet per definitie altijd discriminatie te zijn. Bij discriminatie gaat het erom dat er verschil wordt gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een ban als vrachtwagenchauffeur en wordt afgewezen, dan is dit dus geen discriminatie. Het zou pas discriminatie worden als deze persoon niet wordt aangenomen door zijn of haar afkomst, bijvoorbeeld omdat deze persoon een vrouw of moslim is.

Verboden in Nederland
Het discrimineren van verschillende personen is in Nederland niet toegestaan. Dit is vastgesteld in artikel 1 van de Grondwet en in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). In deze wetten staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld zal moeten worden. ook bepaalt het Wetboek van Strafrecht dat niemand uitlatingen mag doen die discriminerend kunnen zijn voor andere personen. Het aanzetten tot haat en discriminatie is dan ook zeker strafbaar.

Mensenrechten
Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan een verzoek om een oordeel indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College zal vervolgens nagaan of de wet echt is overtreden. Het oordeel dat zij hierover zullen geven is juridisch niet bindend. In de praktijk wordt het wel geaccepteerd en nageleefd. Ook de rechter zal de uitkomst hiervan meenemen in zijn beoordeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>